Ngày: 
Dòng sự kiện:

Góc nội trợ

  • Thực phẩm cho người bị tiểu đường
  • Thực phẩm cho người bị tiểu đường

  • 08/2015
    12

    Một thực đơn lành mạnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với các bệnh nhân tiêu đường. Một nguyên tắc dễ nhớ của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ dành cho người bị tiểu đường là hãy chia đĩa thức ăn làm đôi. Một nửa sẽ là rau xanh, không chứa tinh bột, nửa còn lại chia làm ba với các loại hạt có vỏ ...

Gọi
Maps
Chat