Ngày: 
Dòng sự kiện:

Bé và sự phát triển

  • các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ

  • 09/2015
    22

    Chiều cao được xem là một lợi thế khi con người bước vào độ tuổi trưởng thành , để có thể gia tăng được chiều cao đúng cách bạn cần phải nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ.

Gọi
Maps
Chat