Ngày: 
Dòng sự kiện:

Bệnh truyền nhiễm

  • Phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ
  • Phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ

  • 05/2015
    26

    Phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ – Tay chân miệng là một bệnh rất phổ biến, thường là nhẹ, gặp nhiều ở trẻ nhỏ do nhiễm virus. Đặc trưng của chứng bệnh

Gọi
Maps
Chat