Ngày: 
Dòng sự kiện:

Dụng cụ y khoa

  • Phát triển thành công lồng ngực nhân tạo

  • 10/2015
    05

    Việc phát triển thành công lồng ngực nhân tạo được xem là một bước tiến quan trọng giúp duy trì mạng sống của con người trong các ca chấn thương lồng ngực nặng.

Gọi
Maps
Chat