Ngày: 
Dòng sự kiện:

Trải nghiệm làm mẹ

  • Sự nguy hiểm của Rubella đối với thai phụ
  • Sự nguy hiểm của Rubella đối với thai phụ

  • 12/2015
    21

    Rubella là bệnh do virus gây ra cho cả người lớn và trẻ em nhưng sự nguy hiểm của Rubella đối với thai phụ có tính nghiêm trọng cao nhất, đặc biệt là ở 3 tháng đầu thai kỳ.

Gọi
Maps
Chat